Отворање домови во кризно време

Соработуваме со нашата заедница за да понудиме сместувања во итни случаи, од природни непогоди до конфликти со големи размери.

Од 2012 г., над 250.000 лица најдоа сместување во кризни ситуации

Низ целиот свет, домаќините на Airbnb нудат поддршка кога таа е најпотребна. Запознајте ги луѓето кои го овозможуваат ова.

Благодарение на нашата глобална заедница на домаќини, донатори и партнерски организации, Airbnb.org успеа да поврзе повеќе од 140 000 луѓе со привремено сместување.

Како Кармен и нејзината заедница си помагале меѓусебно по ураганот Марија.

Им даваме на заедниците начин да се здружат кога ќе се случат непогоди. Преку програмите на Airbnb.org, луѓето можат бесплатно да ги нудат своите домови на соседите кои треба да се евакуираат.

Airbnb.org им помогна на повеќе од 135 000 лица кои бегаат од војната да најдат сместувања.

Може да поминат години додека една заедница целосно да се опорави од голема непогода. Airbnb.org помага во финансирањето на сместувањата за хуманитарните работници кои вршат работа од суштинска важност за обнова на заедниците.

Создавање свет кој се заснова на чувството на припаѓање

Airbnb.org предвидува свет во кој секој може да најде гостопримливо сместување во кризни ситуации. За да ја направи оваа визија реалност за сите, Airbnb.org создаде група на обврски за разновидност, рамноправност, вклученост и пристапност.

Им помагаме на непрофитните организации да остават траен впечаток.

Запознајте неколку партнери кои помогнаа во обликувањето на Airbnb.org.
IRC одговара на најголемите хуманитарни кризи во светот и им помага на луѓето чии животи и егзистенција се разнишани од конфликти и непогоди да преживеат, да се опорават и да преземат контрола над својата иднина.
Build Change е организација за спречување на и опоравување од непогоди која осмислува издржливи решенија за сместување со локалните заедници.
HIAS е глобална еврејска непрофитна организација која обезбедува заштита и помош за бегалците, барателите на азил и другите присилно раселени лица низ целиот свет.
Community Sponsorship Hub создава можности за заедниците низ САД да можат да ги прифатат бегалците и другите раселени лица.