Помагање во кризни ситуации
  • Поддршка за преживеаните од земјотресот

    Повеќе од 4800 лица од Турција и Сирија добија бесплатно привремено сместување.

Мисијата на Airbnb.org е да ја отклучиме моќта на споделување простор, ресурси и поддршка во време кога е потребна помош.

Обезбедивме над 1,4 милиони ноќевања во бесплатни сместувања за итни случаи за над 220 000 лица од нашето основање во 2020 г.

Запознајте ја нашата заедница

Домаќините и гостите на Airbnb.org се сржта на нашата мисија.

Благодарение на нашата глобална заедница на домаќини, донатори и партнерски организации, Airbnb.org успеа да поврзе повеќе од 140 000 луѓе со привремено сместување.

Како Кармен и нејзината заедница си помагале меѓусебно по ураганот Марија.

Им даваме на заедниците начин да се здружат кога ќе се случат непогоди. Преку програмите на Airbnb.org, луѓето можат бесплатно да ги нудат своите домови на соседите кои треба да се евакуираат.

Airbnb.org им помогна на повеќе од 135 000 лица кои бегаат од војната да најдат сместувања.

Може да поминат години додека една заедница целосно да се опорави од голема непогода. Airbnb.org помага во финансирањето на сместувањата за хуманитарните работници кои вршат работа од суштинска важност за обнова на заедниците.

Создавање свет кој се заснова на чувството на припаѓање

Airbnb.org предвидува свет во кој секој може да најде гостопримливо сместување во кризни ситуации. За да ја направи оваа визија реалност за сите, Airbnb.org создаде група на обврски за разновидност, рамноправност, вклученост и пристапност.

Им помагаме на непрофитните организации да остават траен впечаток.

Запознајте неколку партнери кои помогнаа во обликувањето на Airbnb.org.
IRC одговара на најголемите хуманитарни кризи во светот и им помага на луѓето чии животи и егзистенција се разнишани од конфликти и непогоди да преживеат, да се опорават и да преземат контрола над својата иднина.
Build Change е организација за спречување на и опоравување од непогоди која осмислува издржливи решенија за сместување со локалните заедници.
HIAS е глобална еврејска непрофитна организација која обезбедува заштита и помош за бегалците, барателите на азил и другите присилно раселени лица низ целиот свет.
Community Sponsorship Hub создава можности за заедниците низ САД да можат да ги прифатат бегалците и другите раселени лица.